genel bilgi

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin

kabulünün 30. yılında, çocuklarımıza

hak ve sorumluluklarını öğretmek üzere geliştirdiğimiz

Çocuğum Haklıyım! adlı oyuncağımızı sunmaktan mutluyuz.

 

Ekip olarak amacımız, oyundaki hakların evrenselliğinin gelecek nesillerce sahiplenilmesine katkı sağlamak.

Haklarını bilmeyen çocuk korunmasızdır.

Haklarını bilmek özgürleştirir.

Çocuk hakları eşleştirme kutuları kavram temelli bir oyun ve bir öğretim malzemesidir. 

Çocuklar, yetişkin olma yolunda ilerlerken, hayatı boyunca insanlarla ve kurumlarla kuracağı ilişkilerin sınırlarını bu kavramlarla öğrenir. 

Çocuk, oyundaki kavramlarla bilgilerini sistematik olarak gruplandırabilecektir.

Bu oyunla çocuk;

kendi hak, özgürlük ve sorumluluklarını ve birlikte yaşadığı diğer insanların hak, özgürlük ve sorumluluklarını öğrenecektir.

Bilinçli bireyler olarak, taleplerini bu haklar üzerinden oluşturacaklardır. 

Çocuğum Haklıyım! 'daki haklar nelerdir?

 

Eşitlik ve Özgürlük Hakkı 

 

Barınma

Hakkı

 

Vatandaşlık ve

Ad Hakkı

 

Eğitim

Hakkı

 

Beslenme

Hakkı

 

Oyun

Hakkı

 

Güvenlik

Hakkı

 

Bakım

Hakkı

Barış Ortamında Yaşama ve Korunma Hakkı

 

Çalıştırılma

Yasağı

Toplum Sorumluluğu Bilinci

 

İfade Özgürlüğü Hakkı

 

Kötü Muamele Yasağı

 

Aile İçinde

Büyüme Hakkı

 

Temiz Çevrede

Yaşama Hakkı

Özel Hayatın Gizliliğine Saygı Hakkı

Çocuğum Haklıyım! 'da eşleştirilmesi beklenen haklar, Türkiye'nin 1995 yılında kabul ettiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde tanınan haklardır. Bu sözleşmedeki haklar dünyada ve ülkemizdeki tüm çocukların haklarıdır.

 

Ülkemizde 18 yaşından küçük her birey çocuk olarak kabul edilmektedir. 18 yaşına gelinceye kadar çocuk, yetişkinlerin ve toplumun kendi adına aldığı kararlar ve yüklediği sorumluluklara tabidir.

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukları yetişkinlerin kendilerine zarar verebilecek karar ve girişimlerinden korumak için hazırlanmıştır. 

 

Çocuklar toplumun katılımcı bireyleridirler. Kendi adlarına söz alıp kendi görüşlerini dile getirebilmelidirler. 

 

Çocuklara içinde yaşadıkları toplumun bir parçası oldukları bilincini aşılar. 

 

Çocuğum Haklıyım! (Rights Boxes) çocukların, Birleşmiş Milletler Çocuk Sözleşmesi’nde düzenlenmiş evrensel hakları gündelik hayatlarında kullanabilecekleri şekilde öğrenmeleri amacıyla tasarlanmış bir oyundur.   

Çocukların haklarını bilmeleri, içinde yaşadıkları toplumun ayrılmaz bir parçası oldukları bilincini aşılar. Haklarını bilen çocuklar, toplumun katılımcı bireyleri haline gelirler. 

oyunun oynanışı

Çocuğum Haklıyım! çocukların kutuları manuel olarak çevirerek oynayabileceği üçlü bir eşleştirme oyunudur.

 

Her kutu bir hakkı temsil etmektedir. Kutuların üzerinde sırasıyla; 

  • hakkı temsil eden bir grafik çizimi

  • hakkın açıklaması

  • evrensel insan hakları logosu

  • eşleştirilmesi gereken hakkın adı bulunmaktadır.

Oyun, kutucukların üzerinde grafik olan yüzünden başlar. Çocuk, kutunun grafikli yüzünü ok yönünde -sağdan sola- çevirdiğinde grafiğin temsil ettiği hakkın tanımı ile karşılaşır.

Tanımı okur ve bu tanımı verilmiş hakkı, oyuncak üzerinde başka bir kutucuğun bir yüzünde bulunan hakkın adı ile eşleştirir.

Adını bulduğu hakkın kutucuğundan aynı şekilde oyuna devam eder.

Hak tanımları üzerlerine minik ikonlar tasarlanmıştır. Çocuk, sadece bu ikonları eşleştirerek de oyununa devam edebilir.

Oyun, iki veya daha fazla kişi ile de oynanabilir:

Çocuklar, oyuncağın önünde ve arkasında yerlerini alırlar. Oyun yine hakkın grafiği ile başlar. Oyuna başlayan çocuk (lar), kutucuğu sağdan sola çevirir, üzerindeki açıklamayı okur. Oyuncağın arkasındaki çocuk(lar), arkadaşlarının tanımını okuduğu hakkın hangisi olduğunu bulur. Sıra, hakkın adını bulan çocuğa (çocuklara) geçer.

Her kutunun bir yüzünde Evrensel İnsan Hakları logosu bulunmaktadır.

Bu logo ile çocuk, oynayarak öğrendiği bilginin evrenselliğini kavrar.